Polityka Prywatności

Setup.pl Sp. z o.o
Wrocławski Park Biznesu
Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław, zwanym dalej „SETUP.PL“: właściciel strony, organizator konferencji oraz administrator danych osobowych.

SETUP.PL szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie polityki prywatności firmy prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@setup.pl, lub +48660895126, Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław.

Jak wykorzystujemy zebrane dane

Zbierane przez nas dane osobowe służą do rejestracji w naszym systemie, pomagają w szacowaniu ilości uczestników w konferencji, przetwarzaniu transakcji handlowych, odpowiadaniu na zgłoszenia z formularzy kontaktowych, wykorzystywane są do wysyłania ofert promocyjnych oraz newsletterów.

Nie sprzedajemy danych osobowych dotyczących użytkowników i klientów naszej witryny firmom trzecim. Możemy wykorzystywać gromadzone informacje w celu kontaktu z użytkownikami, związanego z oferowanymi produktami i usługami oraz, w zakresie w jakim Użytkownik wyrazi na to zgodę, przez podmioty powiązane, w tym niezależnych dostawców i partnerów biznesowych.

Rejestracja jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zgłoszenie uczestnictwa w  wydarzeniu organizowanym przez SETUP.PL.

Podanie danych jest obowiązkowe i jest warunkiem uczestnictwa.

Zapisanie się do newslettera lub wyrażenie zgody na jego otrzymywanie jest dobrowolne. Chroniąc prywatność użytkowników, udostępniamy możliwość rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości.

Informacje zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Jeżeli użytkownik wyraża na to zgodę, to Jego dane kontaktowe zostaną przekazane partnerom wydarzenia.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu lub wydarzenia, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Podczas Konferencji Setup.pl może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów dokumentacji, realizacji Konferencji, promocji, reklamy, także przez naszych partnerów. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez SETUP.PL, podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej przez niego zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

Rejestracja, dane osobowe

W formularzu rejestracyjnym konferencji i warsztatów należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, adres instytucji, numery kontaktowe, adres email. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji o nowych ofertach, usługach i konkursach organizowanych przez SETUP.PL , a także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów SETUP.PL.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez SETUP.PL jego danych osobowych dla celów organizacyjnych i marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

Przetwarzamy dane użytkownika odbywa się,  m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej. Dane te pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym – doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Korzystamy ponadto z informacji o użytkownikach dla sprawniejszego organizowania promocji. Wiedząc do kogo mają one być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt.

Przechowywanie i zabezpieczenie danych

Dane osobowe użytkowników przechowywane są w czasie korzystania z serwisu oraz po tym terminie w zakresie niezbędnym do realizacji konferencji oraz. Za zgodą użytkownika zebrane informacje mogą być gromadzone w jednej lub wielu bazach danych bezpośrednio lub pośrednio utrzymywanych przez administratora. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia rezerwacji handlowych, są szyfrowane przed transmisją od użytkownika. Komunikacja między komputerem użytkownika a naszym serwerem, w czasie zbierania danych osobowych i dokonywania rezerwacji, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

W jaki sposób kontaktujemy się z użytkownikami

Dokonanie rezerwacji, równoznaczne jest z otrzymaniem od nas wiadomości e-mail dotyczących przeprowadzonej rezerwacji.

Zarejestrowanie się do konferencji, newslettera lub wyrażenie zgody w innej formie na otrzymywanie wiadomości e-mail, równoznaczne jest ze zgodą na otrzymywanie wiadomości e-mail z ofertami promocyjnymi i informacjami o nowościach, produktach i usługach od SETUP.PL

Zgoda na przekazanie danych kontaktowych naszym partnerom jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie wiadomości e-mail z ofertami promocyjnymi i informacjami o nowościach, produktach i usługach od naszych partnerów.

Zmiany danych osobowych

Uczestnik wydarzenia lub użytkownik strony może zażądać zmiany swoich danych. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, rezygnacja oraz usunięcie danych wymaga bezpośredniego kontaktu z nami i przesłania stosownej prośby na adres e-mail: info@setup.pl

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Zmiany polityki prywatności obowiązują z chwilą ich umieszczenia na stronie, a zarejestrowani uczestnicy o tym poinformowani.

Bezpłatny audyt sklepu lub konta Amazon/eBay

Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało wysłane